9. ročník Rock of Sadská 16.8.-17.8.2024 startuje za
2
8
Days
1
4
Hours
5
3
Minutes
4
8
Seconds

Informace

Důležité !
Vstup do areálu po zakoupení vstupenky a její výměně za identifikační pásku je hlavním vchodem. (Pokladny jsou hned vedle hlavního vchodu).
Identifikační pásku na zápěstí obdrží každý návštěvník po předložení platné vstupenky. Identifikační páska jej opravňuje ke vstupu do areálu s možností kdykoli jej opustit a zase se vrátit. Identifikační páska je nepřenosná, při poškození či bez přiložené vstupenky je neplatná. Každý návštěvník je povinen se při vstupu do festivalového areálu i při namátkových kontrolách v rámci areálu prokázat bezpečnostní službě. V případě neplatného náramku či nemožnosti se prokázat, nebude návštěvníkovi umožněn vstup, popřípadě bude vyveden bezpečnostní službou z areálu.
Výměna vstupenek z předprodeje a soutěží za identifikační pásky probíhá na pokladně.
Děti do 120 cm výšky v doprovodu dospělé osoby mají vstup zdarma. Plnou zodpovědnost za nezletilé děti v areálu festivalu nesou rodiče.
Na festival byste si neměli zapomenout s sebou vzít průkaz pojištěnce, občanský průkaz, platnou vstupenku, peníze, hygienické potřeby, potřebné léky, pokrývku hlavy, opalovací krém, sluneční brýle, pláštěnku a doporučujeme také repelent.
Občerstvení v areálu festivalu bude zajištěno. Je postaven dostatečný počet barů, pivních stanů, jídelen a stánků s kompletním sortimentem jídel a alko/nealko nápojů. Vnášení vlastního jídla a pití do areálu festivalu je zakázáno.
Prosíme návštěvníky, aby ve vlastním zájmu dbali o čistotu a využívali odpadkové koše .
Kompetence a povinnosti bezpečnostní služby: kontrola vstupenek a identifikačních pásek při vstupu do areálu festivalu a při pohybu uvitř areálu po celou dobu konání festivalu včetně namátkových kontrol, prohlídka při vstupu do areálu (zákaz vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů), vyvedení osoby z areálu festivalu (osoba bez platné vstupenky či nepoškozené identifikační pásky, agresivní osoby, ohrožující bezpečnost, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smlouvu o prodeji, dealeři jakýchkoliv drog, ...), usměrňování pohybu návštěvníků v případě evakuace, zamezení návštěvníkům vstupu do prostor nevyhražených veřejnosti, pomoc handicapovaným návštěvníkům, informace o zdravotnické službě, ochrana návštěvníků, účinkujících a festivalového zařízení.
Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu festivalu vnášet jakékoliv skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, drogy a omamné látky, hořlaviny, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, laserová ukazovátka, magnetofony.
Každá osoba vstupující do areálu festivalu souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s pořadatelem a jejich partnery.

Zákaz vstupu se zvířaty a jinými domácími mazlíčky !

Přísný zákaz jakéhokoliv rozdělávání ohňů nebo střílení rachejtlí apod. a to jak přímo v areálu tak okolo něj !!!!!!